III Edycja Wielkiego Testu z Historii Sępólna Krajeńskiego już niebawem!

Dodane 18 lipca 2019

Z okazji Dni Sępólna Krajeńskiego nasza biblioteka przygotowała dla Państwa III Edycję Wielkiego Testu z Historii Sępólna Krajeńskiego! Odbędzie się on już 7 sierpnia o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie.

Głównym celem testu jest propagowanie historii Sępólna Krajeńskiego wśród mieszkańców Gminy oraz sympatyków miasta.

Test będzie się składał z 30 pytań o charakterze zamkniętym. Pytania będą zróżnicowane pod względem trudności. Do każdego pytania zostaną podane trzy warianty odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowa. W tym roku test odbędzie się pod hasłem „Franciszek i ks. Emanuel Grudzińscy i ich czasy”. W związku z tym nie trzeba mieć w małym palcu całej historii Sępólna i okolic – pytania w większości dotyczą okresu dwudziestolecia międzywojennego! Istotne informacje na ten temat znajdą Państwo w regulaminie.

Prawo do udziału w teście przysługuje wszystkim zainteresowanym (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w teście pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na takie uczestnictwo (ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ).

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w sekretariacie Organizatora, korespondencyjnie-wysyłając zgłoszenie na adres Organizatora, mailowo na adres: kontakt@biblioteka-sepolno.pl oraz telefonicznie pod nr tel.523880220.

Zgłoszenia do udziału w Teście  będą przyjmowane  do dnia 5 sierpnia 2019 roku do godz.17. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Organizatora.

Regulamin konkursu : Regulamin III Edycji Wielkiego Testu z Historii Sępólna Krajeńskiego

Test organizowany jest w ramach projektu „Franciszek i Emanuel Grudzińscy – budowniczowie polskiego Sępólna Krajeńskiego w okresie II RP”, realizowanego przez bibliotekę dzięki wsparciu uzyskanemu z Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie (program Pionierzy Polskiej Niepodległości).

 

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili |