Projekt „Sieć na kulturę” zakończony!

Dodane 7 lutego 2022

Zakończył się dwutygodniowy kurs pt. „Sieć na kulturę” realizowany w naszej bibliotece. W ramach projektu zorganizowane zostały zajęcia ze ścieżki tematycznej projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych oraz bezpieczne zachowanie w sieci. W zajęciach udział wzięło 20 dzieci w wieku od 10 do 14 lat.

Podczas szkolenia dotyczącego grafiki omówione zostały m.in. możliwości pozyskiwania zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznali dostępne narzędzia do obróbki graficznej, a dzięki możliwości sprawdzenia wiedzy w praktyce, pod okiem specjalistów z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju,  zdobyli cenione umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego.

Uczestnicy zajęć dotyczących bezpiecznego zachowania w sieci poszerzyli swoją wiedzę w zakresie cyberprzestępstw, poznali narzędzia do bezpiecznego przechowywania plików i danych, jak również sposoby ich zabezpieczenia, a także dobre praktyki w bezpiecznym korzystaniu z narzędzi online.

Dziękujemy uczestnikom warsztatów za zaangażowanie i współpracę!

Projekt został współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili |