Dzieje Sępólna Krajeńskiego

Dodane 8 kwietnia 2011

Przekazywana do rąk czytelników monografia stanowi pierwsze całościowe opracowanie dziejów Sępólna Krajeńskiego od czasów najdawniejszych po dziś. W ostatnich latach stało się nie tylko tradycją, ale wręcz swoistym obowiązkiem elit samorządowych inicjowanie badań nad tradycją lokalną i upowszechnianie ich wyników, co u osób związanych z miastem wyzwala pozytywne emocje, pobudzając lokalną samoidentyfikację. Opracowanie dziejów Sępólna Krajeńskiego było dla zespołu autorów niemałym wyzwaniem. Większość bowiem dotychczasowych opracowań ukazywała losy miasta Sępólna w sposób bardzo ogólny, przede wszystkim na tle historii ziemi nakielskiej lub powiatu sępoleńskiego (złotowskiego),mniejszą natomiast uwagę zwracano na ustalenia dotyczące  samego miasta. Dotyczy to także jedynej dotąd próby monograficznego ujęcia dziejów Sępólna Krajeńskiego i najbliższych okolic, powstałej przed niemal 40 latami (Dzieje Sępólna i okolic, praca  zbiorowa pod red.Włodzimierza Jastrzębskiego, Bydgoszcz 1974).

 

Dzieje Sępólna Krajeńskiego

Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława Biegańskiego
w składzie:

 • Zdzisław Biegański, s. 253-317
 • Jan Dorawa, s. 513-539
 • Tomasz Fiałkowski, s. 347-442
 • Łukasz Jakubowski, s. 595-619
 • Włodzimierz Jastrzębski, s. 319-345
 • Grażyna Kędzierska, s. 443-494
 • Sławomir Łaniecki, s. 53-111
 • Jolanta Szałkowska-Łoś i Józef Łoś, s. 17-51
 • Grażyna i Kasper Mażejko, s. 621-632
 • Andrzej Mietz, s. 113-179
 • Leszek Skaza, s. 565-594
 • Waldemar Stupałkowski, s. 633-643
 • Jerzy Szwankowski, s. 181-252
 • Eugeniusz Szwochert, s. 495-509
 • Grzegorz Tomasik, s. 541-564

 

Recenzent: prof. UMK dr hab. Zbigniew Karpus

Opracowanie redakcyjne i redakcja techniczna: Beata Królicka

Indeksy osobowe: Renata Demska, Grażyna Kędzierska, Anna Łangowska
Korekta: Zespół

Skład, łamanie i projekt okładki: Jowita Niemczyk
Na okładce panorama Sępólna z 1906 r. Pocztówka ze zbiorów Edwarda Rosta zWiednia.
© Copyright by Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Wydawca:
Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim
ul.Wojska Polskiego 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 388 0220
e-mail: kontakt@biblioteka-sepolno.pl , www.biblioteka-sepolno.pl

Druk:
VISION – reklama, poligrafia Jowita Niemczyk
ul. Studzienna 4; 89-400 Sępólno Krajeńskie, tel. 52 388 24 76
e-mail: vision@post.pl, www.vision24.com.pl

Nakład: 1000 egz.
Ark. druk. 43
ISBN 978-83-930772-4-3

Podziel się z innymi:

Posted in Warto przeczytać |