Cafe de Paris au bout du compte

Dodane 3 lipca 2012

Nie sposób przecenić znajomości języków obcych we współczesnym świecie. Taka umiejętność służy komunikacji, poznawaniu kultury obcego kraju, a także umożliwia poszerzanie wiedzy.

W dniu 25 czerwca 2012 r. w kawiarence językowej „Cafe de Paris” działającej przy Bibliotece Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Kraj. odbyło się uroczyste zakończenie kursu języka francuskiego. Spotkanie przygotowali uczestnicy kursu wraz z pracownikami sępoleńskiej biblioteki.

W miłej atmosferze, z filmem Amelia” w tle, przy un petit café, un gâteau et un coup de vin uczestnicy podsumowali czas, który spędzili na zajęciach oraz podziękowali lektorce Iwonie Lewandowskiej za zaangażowanie i poświęcenie swojego czasu.

Głównym celem przedsięwzięcia było zdobycie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem francuskim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się. Kurs obejmował zagadnienia z gramatyki, słownictwa i wymowy języka francuskiego. Kursanci mieli okazję nauczyć się tworzenia i używania podstawowych czasów w języku francuskim, odmiany najczęściej używanych czasowników, budowy zdań w formach twierdzącej, przeczącej i pytającej, a przy okazji słownictwa z różnych dziedzin. Poznali liczebniki, części mowy i zdania oraz kilka innych zagadnień. Wszystko było poparte przykładami w tekstach, dialogach i ćwiczeniami utrwalającymi zdobytą wiedzę. Zajęcia umilały praktyczne ćwiczenia wymowy, anegdoty z prawdziwego życia we Francji opowiadane przez Panią Iwonę oraz karaoke, które było inicjatywą samych kursantów, tak jak kilka innych propozycji, jak na przykład tematyka kulinarna, co zostało połączone z zapoznaniem się z potrawami i wyrobami charakterystycznymi dla poszczególnych regionów Francji. Lekcje odbywały się w każdą środę i trwały od lutego do czerwca. Kurs rozpoczęło 36 osób. Część kursantów musiała zrezygnować z zajęć gdyż wyjechali do pracy we Francji. Mamy nadzieję, że „nauka nie poszła w las” i zdobyte umiejętności przydadzą się w praktyce i będą dalej rozwijane.

Do końca zajęć dotarło 15 osób. Grupa ta wyraziła chęć kontynuacji nauki. To, czy lekcje będą kontynuowane i na jakich zasadach zostawiono do przemyślenia prowadzącej zajęcia Pani Iwonie.

W tym miejscu pracownicy biblioteki wraz z uczestnikami zajęć jeszcze raz składają serdeczne podziękowanie Pani Iwonie Lewandowskiej za zaszczepienie w sporej grupie osób pasji nauki tego pięknego języka.

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili | Tagged , , |