„Gdyby Tadeusz żył dzisiaj…” – konkurs literacki

Dodane 4 października 2012

Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim ogłasza konkurs literacki pod hasłem: „Pan Tadeusz okiem współczesnych. Gdyby Tadeusz żył dzisiaj…”. Udział w nim wziąć mogą uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Niedawna ogólnopolska akcja Narodowego Czytania Pana Tadeusza miała za zadanie zachęcić do innego spojrzenia na dzieło Mickiewicza, uwolnienia lektury spod szkolnego przymusu. Zachęcić chcemy również i my. Wszyscy wiemy, że od opisanych przez naszego wieszcza wydarzeń upłynęło 200 lat, a samo dzieło zyskało status epopei narodowej. O tym mówi się powszechnie na lekcjach języka polskiego. My chcemy zauważyć jednak, że tytułowy bohater „liczył lat blisko dwadzieścia” (Księga I, w. 618), był więc młodym człowiekiem – w związku z czym młodych ludzi pytamy: co, by było, gdyby Tadeusz żył współcześnie?

Na prace konkursowe czekamy do 26 października 2012 roku, czyli do odbywających się dwa dni później imienin Tadeusza. Mogą one zostać przesłane listownie lub przyniesione do Biblioteki, ważne, by oznaczone zostały jedynie godłem (może to być wyraz, motyw graficzny itp.) i dostarczone wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną takim samym godłem i zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mailowy). Forma wypowiedzi jest dowolna, treść powinna jednak nawiązywać do wydarzeń lub postaci pojawiających się na kartach Pana Tadeusza.

Szczegółowy regulamin dostępny jest w Bibliotece Publicznej w Sępólnie, a także pod numerem telefonu: 52 388 02 20.

 

Regulamin Konkursu Literackiego „Pan Tadeusz okiem współczesnych”

1. Organizatorem konkursu literackiego „Pan Tadeusz współcześnie. Gdyby Tadeusz żył dzisiaj…” jest Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, ul. Wojska Polskiego 22, 89-400 Sępólno Krajeńskie).

2. Konkurs trwa od 4 października 2012 r. do 26 października 2012 r.

3. Uczestnikiem konkursu może zostać uczeń/uczennica gimnazjum bądź szkoły ponadgimnazjalnej, który do 26 października dostarczy do Biblioteki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim (przyniesie lub prześle za pośrednictwem Poczty Polskiej) tekst stanowiący realizację tematu „Gdyby Tadeusz żył dzisiaj…”. W przypadku publikacji wysyłanych listownie decyduje data stempla pocztowego.

4. Do konkursu dopuszczone zostaną utwory literackie napisane w języku polskim, w dowolnej formie literackiej. Muszą wiązać się z dziełem A. Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”, jednakże sposób tego nawiązania jest dowolny.

5. Utwór powinien być oznaczony jedynie godłem autora (może nim być motyw graficzny, słowo, obrazek). Wraz z nim należy dostarczyć w zamkniętej kopercie oznaczonej takim samym godłem dane autora: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mailowy.

6. Utwór musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i nie może być wcześniej publikowany.

7. Jedna osoba nadesłać może jeden utwór.

8. Utwory nie będą odsyłane do autorów.

9. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Laureatów wyłoni jury.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 października 2012 r. Laureaci poinformowani zostaną o miejscu i terminie odbioru nagrody.

11. Decyzja jury jest ostateczna.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji całości lub fragmentów utworów nagrodzonych, wyróżnionych i tych, które wzbudziły zainteresowanie jury, także w celach promocyjnych. Organizator każdorazowo uprzedzi autora drogą mailową o planowanej publikacji.

13. Przesłanie utworu na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmować będzie Dyrektor Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, Grażyna Kędzierska.

 

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili | Tagged |