„Priorytet 2″ – Nowości wydawnicze w szkolnych bibliotekach

Dodane 24 listopada 2014

Dnia 13 listopada 2014 r. dyrektor biblioteki Grażyna Kędzierska zaprosiła do Centrum Aktywności Społecznej dyrektorów, nauczycieli bibliotekarzy oraz uczniów ze szkół partnerskich biblioteki biorących udział w projekcie realizowanym przez Bibliotekę Narodową: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów)” – priorytet 2. Zadanie to jest nowym programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Głównym celem tego programu jest wspieranie bibliotek publicznych i szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na zakup nowości wydawniczych.

Dzięki tego rodzaju dotacjom biblioteki mają szansę na to, by kształtować nawyk czytania wśród dzieci i młodzieży. Wspólnie z sępoleńską biblioteką zadanie to realizują biblioteki z Zespołu Szkół nr 1 i nr 3 w Sępólnie Kraj., Zespołu Szkół w Wałdowie i Lutowie oraz ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Biorące udział w programie biblioteki szkolne zobowiązały się do współpracy z biblioteką publiczną w różnych obszarach działań. W ramach zadania sępoleńska biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 7650 zł, przy wkładzie własnym 2550 zł, za które zakupionych zostało, według propozycji przedstawionych przez nauczycieli bibliotekarzy, 570 publikacji.

Podczas czwartkowego spotkania dyrektor biblioteki publicznej oraz dyrektorzy szkół podpisali umowy depozytowe, na mocy których 545 książek, na okres do 31 maja 2015 r. trafiło do szkolnych bibliotek. Uroczystego przekazania publikacji szkołom dokonał dyrektor sępoleńskiej oświaty Pan Marek Tymecki. Po przerwie, w trakcie której wyświetlany był film dotyczący realizacji zadania oraz po quizie ze znajomości lektur szkolnych, uczestnicy spotkali się z pisarką powieści familijnej Anną Łaciną.

Życzymy dzieciom i młodzieży szkolnej wielu przyjemności podczas czytania. Zachęcamy także do wykazania się w różnorodnych konkursach i akcjach czytelniczych wynikających z realizacji projektu.

 

Zakup nowości zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili | Tagged , , , , |