Ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapłan niezłomny

Dodane 9 grudnia 2014

Pod tym hasłem na początku grudnia w bibliotece miało miejsce spotkanie z dr Katarzyną Maniewską z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, która przybliżyła nam życiorys kapłana. Miało to związek z przypadająca w tym roku 30-tą rocznicą męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Popiełuszko od wczesnych lat wykazywał zainteresowanie sferą duchową ludzkiego życia, często oddawał się modlitwie i rozmyślaniom. Ta droga zaprowadziła go do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Swoją działalność duszpasterską i nauczanie opierał na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Był symbolem niezłomności i odwagi. Zyskał autorytet i szerokie poparcie społeczne.

Działalność ks. Jerzego Popiełuszki ówczesne władze PRL uznały za krytykę i sprzeciw wobec systemu komunistycznego. Próbowano go zastraszać różnymi sposobami (donosy, anonimy, telefony z pogróżkami, podrzucanie antypaństwowych ulotek itp.) Niemożność „złamania” księdza doprowadziła w końcu do ostatecznego kroku ze strony władz.

19 października 1984 r. ks. Popiełuszko wracając z Bydgoszczy do Warszawy, niedaleko miejscowości Górsk, wraz ze swoim kierowcą został uprowadzony przez funkcjonariuszy Departamentu IV MSW. Ksiądz Jerzy po wielogodzinnych torturach został zamordowany i wrzucony do Wisły.

Pogrzeb odbył się w Warszawie i zgromadził wielotysięczne tłumy. Wszędzie były widoczne transparenty zdelegalizowanej wówczas „Solidarności”. Duchowny został pochowany przy kościele św. Stanisława Kostki, gdzie był wikarym. Miejsce to jest do dziś celem licznych pielgrzymek.

 

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili | Tagged , , |