W garniturze czy w kapciach?

Dodane 30 marca 2015

Myśl przewodnia Tygodnia z Internetem 2015 nawiązuje do tematyki inicjatyw Komisji Europejskiej podejmowanych na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom w nowoczesnej gospodarce. Tegoroczna ogólnoeuropejska kampania jako główne obszary tematyczne objęła:

- rozwój umiejętności cyfrowych, czyli podnoszenie świadomości i budowanie umiejętności cyfrowych wymaganych na rynku pracy,

- włączenie cyfrowe, czyli zapewnienie wszystkim szansy na włączenie się w świat cyfrowy, zwłaszcza osobom nie korzystającym dotychczas z Internetu i niepełnosprawnym.

Sępoleńska biblioteka włączyła się do akcji i zorganizowała kilka spotkań…

Jednym z nich były zajęcia pt. „Zawodowe selfie” skierowane do młodych ludzi stojących przed wyborem swojej ścieżki kariery i zastanawiających się jak będą pracować w przyszłości – w garniturze czy w kapciach? Zajęcia miały na celu zachęcenie ich do rozwoju zawodowego w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz do zdobywania umiejętności cyfrowych potrzebnych na rynku pracy. W trakcie spotkania uczestnicy poznawali zawody przyszłości, co do których przewiduje się wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy. Dowiedzieli się jak istotną rolę w wykonywaniu różnych zawodów odgrywają nowe technologie – Internet, komputery, technologie mobilne oraz kompetencje cyfrowe. Mieli również okazję sprawdzić poziom swoich kompetencji cyfrowych przydatnych na rynku pracy. Atrakcję spotkania stanowiło wykonanie zawodowego selfie, czyli własnoręcznie zrobionego zdjęcia, na którym uczestnik prezentuje wybrany zawód. Sępoleńscy uczniowie – gimnazjaliści ZS nr 1 – wykazali się niezwykłą kreatywnością. Wykonane przez nich zdjęcia wezmą udział w konkursie, a jest o co walczyć… Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Trzymamy kciuki za wygraną!

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili | Tagged , |