Wierszykarnia 2016

Dodane 30 maja 2016

Zapraszamy 7 czerwca 2016 roku o godz. 930 dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie recytatorskim pt. „Poeci bawią dzieci, czyli najpiękniejsze wiersze dla małych i dużych”

Zapraszamy dzieci do recytowania wybranego wiersza z twórczości poetów polskich zgodnego z tegorocznym tematem konkursu.

Prezentowane utwory oceniane będą przez jury według poniższych kryteriów:

  • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
  • poprawne i płynne deklamowanie,
  • zgodność doboru utworu z tematyką konkursu,
  • ogólne wrażenia artystyczne.

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą  do dnia 3 czerwca 2016 r.

DLA ZWYCIĘZCÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY!

10 WIERSZYKARNIA 2016

 

REGULAMIN KONKURSU WIERSZYKARNIA 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci do recytowania wybranego wiersza z twórczości poetów polskich zgodnego z tegorocznym tematem konkursu.
Prezentowane utwory oceniane będą przez jury według poniższych kryteriów:

 

  • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
  • poprawne i płynne deklamowanie,
  • zgodność doboru utworu z tematyką konkursu,
  • ogólne wrażenia artystyczne.

 

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą  do dnia 3 czerwca 2016 r.

DLA ZWYCIĘZCÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY!

10 WIERSZYKARNIA 2016

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili |