Wyniki ankiety

Dodane 14 października 2016

Nasza biblioteka między 7 a 13 października 2016 roku przeprowadziła badania ankietowe wśród mieszkańców gminy Sępólno. Chcemy  wszystkim serdecznie podziękować  za udzielone odpowiedzi.  Państwa opinie pozwolą nam dostosować ofertę do oczekiwań mieszkańców. Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, wszystkie odpowiedzi zostały potraktowane poufnie.

W badaniu udział wzięło 433 ankietowanych w różnym wieku:

  • 28,4% w przedziale wiekowym 16-25 lat
  • 26,3% w przedziale wiekowym 26-44 lat
  • 18% w przedziale wiekowym 11-15 lat
  • 15,5% w przedziale wiekowym 45-60 lat
  • 10,2% powyżej 60 lat
  • 1,6% poniżej 10 lat

Zdecydowaną większość ankietowanych stanowiły kobiety (63,3%).

Aż 88,5 % biorących udział w badaniu korzysta lub korzystało z usług biblioteki.

68,6% ankietowanych nie widzi utrudnień w korzystaniu z usług placówki. Dla 10,4% badanych problem stanowią bariery architektoniczne oraz godziny otwarcia instytucji. 9,2% wskazało niedogodną lokalizację, a 5,5% – nieodpowiednie zasoby i zbiory.

Większość użytkowników (77,4%) odwiedza bibliotekę w celu wypożyczenia książek. Pozostali wskazali udział w wydarzeniach kulturalnych (19,9%), korzystanie z czytelni (14,5%), korzystanie z darmowego Internetu i komputera (13,2%). Oprócz tego ankietowani chętnie biorą lub wzięliby udział w kursach i zajęciach edukacyjnych (10,4%) lub wypożyczają zbiory audiowizualne i regionalia 2,8%. Na inne cele wskazało 1,8 badanych. Tylko 7,2 % badanych nie korzysta z usług biblioteki.

Ankietowani mieli również wskazać źródło informacji na temat wydarzeń w bibliotece. Największy odsetek ankietowanych, bo 37,4%, czerpie informacje z prasy;. niewiele mniej (37%) – ze strony internetowej lub facebookowego profilu biblioteki. Badani wskazali również na bezpośredni kontakt z biblioteką (31,4%) lub znajomych (21,5%), plakaty i ulotki (18,9%) oraz inne strony internetowe (9,7%).

Badani zostali także zapytani o ocenę dostępności informacji o ofercie biblioteki. Dla 61,4% informacje te są łatwo dostępne. Najmniejszy odsetek ankietowanych (0,9%) określił je jako trudno dostępne. 27,5% badanych uważa informacje za w miarę dostępne. Zdania na ten temat nie ma 10,2% ankietowanych.

W przeprowadzonej ankiecie należało ocenić życzliwość, uprzejmość i kompetencje pracowników biblioteki, ich znajomość zbiorów i umiejętność doradzania oraz szybkość i sprawność obsługi, a także atrakcyjność przygotowanych zajęć. Zdecydowana większość ankietowanych (blisko 70%) ocenia pracowników bardzo dobrze. Tylko niecały procent badanych wskazał na najgorszą ocenę.

Aż 88,9% badanych uważa, że doposażenie sprzętu komputerowego podniosłoby standard biblioteki i atrakcyjność jej usług. Najbardziej zależałoby im na niezawodnym sprzęcie komputerowym  skonfigurowanym pod prace z multimediami (37,2%), z bardzo dobrym łączem internetowym (35,8%) oraz z oprogramowaniem biurowym, drukarką i skanerem (27%).

Prawie 40% ankietowanych byłoby zainteresowanych nauką obsługi programów graficznych (38,3%) i obróbką zdjęć (39%). 27,7% wskazało na naukę dotyczącą tworzenia prezentacji, 24,2% – montażu, 17,3% – tworzenia i edycji muzyki, 10,2% – infografiki, a 4,2% zaproponowało gry.

Na koniec badani mieli wyrazić chęć udziału w różnych typach zajęć. Najczęściej wybierali kursy językowe (32,6%), spotkanie autorskie (29,3%), spotkania ze specjalistami (28,6%), Klub Podróżnika (20,8%). Ankietowani wskazali również na kursy komputerowe (18,9%), Dyskusyjny Klub Filmowy (18,7%), Dyskusyjny Klub Książki (13,2%), spotkania w Klubie Rękodzieła (15,5%), kontynuacje spotkań „muzyczne fascynacje” (13,9%) oraz zajęcia ruchowe (12%). Na zajęcia dla najmłodszych postawiło 9,7% ankietowanych, zajęcia pokoleniowe – 8,8%, a na Klub Miłośników Historii 8,5%. Tylko 2,3% badanych zaproponowało inne typy zajęć, np. zorganizowanie siłowni.

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili |