Zarządzenie Nr 001.1.4.2020 Dyrektora Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza

Dodane 6 kwietnia 2020

Zarządzenie Nr 001.1.4.2020

Dyrektora Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie aktualizacji „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” Biblioteki Publicznej im. J.Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim

Zgodnie art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dyrektor Biblioteki aktualizuje Zarządzenie nr 001.1.4 /2020 o następującej treści:

§1.

Z dniem 25 marca 2020 roku wprowadza się dokumentację pn. „Polityka Bezpieczeństwa Informacji” Biblioteki Publicznej im. J.Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2.

Zarządzenie jest adresowane do pracowników Biblioteki Publicznej im. J.Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Wojska Polskiego 22 i Filii Miejskiej w Sępólnie
Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 11, wykonujących czynności określone w załącznikach, wchodzących w skład „Polityki Bezpieczeństwa Informacji”. Każdy pracownik, zgodnie z wykazem i stosownym upoważnieniem, jest obowiązany zapoznać się z treścią w/w dokumentacji.

§3.

Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego Zarządzania sprawować będzie Inspektor Ochrony Danych Biblioteki Publicznej im. J. Iwaszkiewicza w Sępólnie
Krajeńskim.

§4.

Traci moc Zarządzenie nr BP.001.1.02A.2018 Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2018 roku sprawie aktualizacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili |