O naszej bibliotece

Początki

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Krajeńskim powstała po wyzwoleniu w 1946 r. Tak jak inne biblioteki borykała się z licznymi problemami. Po latach germanizacji, okupacji i grabieży zostały tylko szczątki po zgromadzonym uprzednio księgozbiorze. Zwrócono się więc do społeczności lokalnej o dobrowolne przekazywanie książek do użytku publicznego. W taki sposób, dzięki życzliwości ludzi, biblioteka zaczęła realizować swoje zadania.

Działalność upowszechniona

Równolegle z podstawową działalnością statutową Biblioteka prowadzi szeroko rozumianą działalność upowszechniającą książkę i czytelnictwo. Najróżniejsze formy propagowania czytelnictwa są więc stałym elementem pracy Biblioteki. Do najważniejszych zalicza się wystawy, wystawki, lekcje biblioteczne, przysposobienia czytelnicze, konkursy czytelnicze, spotkania autorskie, wieczorki literackie, przeglądy nowości, wieczory baśni.

Ciekawymi i najbliższymi dla czytelnika są spotkania autorskie. Słynne osoby goszczące w Bibliotece to:
Mikołaj Rusinek, Ewa Nowacka, Bronisław Kapłon, Marta Fox, Krzysztof Petek, Lucyna Legut, Gustaw Morcinek, Leszek Prorok, Marcin Turwid, Jerzy Putrament, Leonard Turkowski, Stanisław Dygat, Magdalena Samozwaniec, Ewa Nowacka, Aleksander Minkowski, Janina Zającówna, Irena Matuszkiewicz, Anna Janko, Małgorzata Kalicińska, Izabela Sowa, Zygmunt Miłoszewski, Izabella Klebańska, Dorota Suwalska

Od kilku lat Biblioteka jest współorganizatorem Dni Sępólna (w maju) oraz Tygodnia Kultury Sępoleńskiej (w listopadzie). W tym czasie staramy się intensyfikować różnorakie akcje popularyzujące książkę- czytelnictwo-bibliotekę. Wychodzimy z założenia, że jak Biblioteka zaspokaja potrzeby czytelnicze mieszkańców gminy, tak też w tym czasie należy promować w sposób szczególny lokalną twórczość kulturalną. Zorganizowaliśmy spotkania z ludźmi kultury naszej społeczności.

Misja biblioteki

Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, która ma za zadanie upowszechniać wiedzę i kulturę w społeczeństwie. Do szczegółowych jej zadań należy:

  • gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek regionu
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz
  • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży
  • prowadzenie warsztatu działalności informacyjno- bibliograficznej,
  • popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy,
  • tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
  • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy

Biblioteka Publiczna w Sępólnie Kraj. oprócz udostępniania zbiorów chce być kojarzona z miejscem przyjaznym dla społeczeństwa. Personel biblioteki dba o każdego czytelnika i służy mu pomocą: pomaga, doradza, wskazuje materiały i wdraża czytelnika do samodzielnego poszukiwania wiedzy.

Jarosław Iwaszkiewicz – nasz patron

Jarosław Iwaszkiewicz

Poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista i tłumacz. Urodzony 20 lutego 1894 we wsi Kalnik na Kijowsczyźnie zmarł 2 marca 1980 r. w Warszawie.

W latach 1902-1904, po śmierci ojca, przebywał wraz z matką w Warszawie, w latach 1904-1912 na Ukrainie, gdzie w 1912 zdał maturę w kijowskim gimnazjum i rozpoczął studia prawnicze na tamtejszym uniwersytecie. W październiku 1918 przyjechał do Warszawy, związał się z grupą twórców skupionych wokół pisma „Pro Arte et Studio”, wszedł w skład grupy literackiej występującej w kabarecie literackim „Pikador”. W latach 1919-1920 był w zespole redakcyjnym „Zdroju”, 1920-1922 redagował w „Kurierze Polskim” dział „Sztuka”. Wiersze, prozę i recenzje publikował w „Kurierze Lwowskim” (1921-1922) i „Tygodniku Ilustrowanym” (od 1922).

W 1922 ożenił się z Anną Lilpop i zamieszkał w Podkowie Leśnej. W latach 1923-1925 był sekretarzem marszałka sejmu Macieja Rataja, należał do Związku Zawodowego Literatów Polskich. W latach 1924-1939 współpracował z „Wiadomościami Literackimi” (drukował wiersze, liczne artykuły i recenzje). Był sekretarzem w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, od 1925 członkiem Polskiego PEN Clubu. W 1928 osiedlił się w nowym domu w Podkowie Leśnej, który nazwał Stawiskiem (obecnie muzeum). Był sekretarzem poselstwa polskiego w Kopenhadze (1932-1925) i Brukseli (1935-1936). W 1939 został wiceprezesem ZZLP. W latach II wojny światowej mieszkał w Stawisku i wspólnie z żoną prowadził dom otwarty dla artystów, którym pomagał w organizacji pomocy dla twórców kultury. W 1955 r. objął redakcję „Twórczości” i funkcję tę sprawował do śmierci, podobnie jak funkcję prezesa ZLP (od 1959 r.). Od 1952 r. był posłem na Sejm PRL . pośmiertnie 1991 r. wraz z Żoną Anną został odznaczony medalem „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.