Jak zapisać się do Biblioteki?

Kto może się zapisać?

Z usług sępoleńskiej biblioteki publicznej może korzystać każdy kto posiada dokument potwierdzający tożsamość:

  • dowód osobisty
  • paszport
  • legitymację szkolną, studencką

Z wypożyczania zbiorów do domu może korzystać osoba, będąca zapisana do naszej biblioteki. Osoby nieletnie zapisywane są za poświadczeniem rodziców lub opiekunów prawnych. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

Jak korzystać z usług naszej biblioteki?

  • Zbiory do domu może wypożyczać osoba zapisana do konkretnej biblioteki
  • Z usług biblioteki na miejscu może korzystać każdy, kto posiada dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna)
  • Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone szkody należy zgłosić Bibliotekarzowi
  • Czytelnik obowiązany jest do odkupienia zagubioną i zniszczoną książkę
  • Czytelnik może zwracać się do Bibliotekarza o informacje dotyczące książek i doboru literatury na interesujący go temat oraz o wskazówki co do sposobu pracy z książką
  • Z tytułu nieterminowego zwrotu książek pobiera się opłatę w wysokości 2,00 od woluminu za każdy rozpoczynający się miesiąc
  • Jeżeli czytelnik pomimo upomnień nie zwróci książki lub nie uiści należnych opłat , Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie