Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) powstało w 2011 roku w ramach projektu realizowanego przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Pozyskuje, zabezpiecza, opracowuje i udostępnia materiały archiwalne związane z historią i dziedzictwem kulturowym, zwłaszcza powiatu sępoleńskiego. Celem CATL jest integracja społeczności lokalnej i zachęcenie jej do troski o historię i tradycję Sępólna Krajeńskiego. Pozyskane od osób prywatnych materiały archiwalne wykorzystywane są m.in. w działalności wydawniczej i wystawienniczej biblioteki. Zbiory udostępniane są w siedzibie biblioteki, a kopie cyfrowe materiałów archiwalnych udostępniane są na stronie internetowej: https://osa.archiwa.org/archiwa/PL_2023

Zachęcamy do przeglądania oraz wzbogacania naszego zasobu archiwalnego!