Czym jest „wolność” dla sępoleńskiej młodzieży?

Dodane 2 czerwca 2014

Nasza biblioteka wzięła udział w akcji „Wolność: czujesz to?” – realizowanej wspólnie przez Wydawnictwo Zysk i S-ka, Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Celem akcji było pokazanie młodym osobom przychodzącym do biblioteki, że wolność ma wiele perspektyw. Inspiracją do działania stała się książka „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów”, która zawiera zbiór 50 wybitnych dzieł myślicieli wolnościowych, w większości po raz pierwszy dostępnych w języku polskim, m.in. Miltona Friedmana, F.A. von Hayeka, Mario Vargasa Llosy, Ludwiga von Misesa, Adama Smitha, a także Leszka Kołakowskiego i Janusza Korwina-Mikke. Wyboru tekstów do książki dokonał oraz wstępem opatrzył Leszek Balcerowicz. Autor przytacza tu tezy naukowców i przywódców dotyczące szeroko rozumianej definicji słowa „wolność”.

Zaprosiliśmy młodzież z Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sępólnie, aby podyskutować… Najpierw, dzięki tzw. burzy mózgów, uczestnicy spotkania zastanawiali się czym jest wolność. Starali się dokończyć zdanie „Wolność to dla mnie…” i odpowiedzieć na pytania: „Czym jest dla Ciebie wolność?”, „Czy czujesz się wolny?”, „Czy wolność oznacza robienie wszystkiego, na co masz ochotę?” Odpowiedzi były różne, jednak w wyniku dyskusji wszyscy zgodnie uznali, że wolność to nie tylko swobody obywatelskie, ale również obowiązki wynikające z życia w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim.

Częścią zasadniczą spotkania była debata oksfordzka, podczas której młodzi ludzie – podzieleni na zwolenników tezy i jej przeciwników oraz publiczność nie mającą zdania – toczyli debatę na wybrany przez siebie temat. Obie grupy debatowały nad „Zakazem używania telefonów komórkowych w miejscach publicznych”. Podczas burzliwej dyskusji młodzież znajdowała trafne argumenty „za” i „przeciw”, jednak w efekcie końcowym większością głosów uczestnicy opowiedzieli się za niewprowadzaniem zakazu.

Uczniowie wymyślili również pytania, które chcieliby zadać prof. Leszkowi Balcerowiczowi podczas ewentualnego spotkania, które być może odbędzie się w naszej bibliotece… Mamy szansę!

 

Podziel się z innymi:

Posted in Z ostatniej chwili | Tagged , |