II Edycja Wielkiego Testu z historii Sępólna Krajeńskiego

Z okazji Dni Sępólna Krajeńskiego nasza biblioteka przygotowała dla Państwa II Edycję Wielkiego Testu z historii Sępólna Krajeńskiego! Odbędzie się on już 6 sierpnia o godz. 17:00, w Sali konferencyjnej Centrum Aktywności Społecznej w Sępólnie.

Głównym celem Testu jest propagowanie historii Sępólna Krajeńskiego wśród mieszkańców Gminy oraz sympatyków miasta.

Test będzie się składał z 40 pytań o charakterze zamkniętym. Pytania będą zróżnicowane pod względem trudności. Do każdego pytania zostaną podane trzy warianty odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź będzie prawidłowa.

Prawo do udziału w Teście przysługuje wszystkim zainteresowanym (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w teście pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na takie uczestnictwo (ZGODA NA UCZESTNICTWO OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ).

Zgłoszenia można dokonywać osobiście w sekretariacie Organizatora, korespondencyjnie-wysyłając zgłoszenie na adres Organizatora, mailowo na adres: [email protected] oraz telefonicznie pod nr tel.523880220.

Zgłoszenia do udziału w Teście  będą przyjmowane  do dnia 3 sierpnia 2018 roku do godz.17. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data wpływu do Organizatora.

 

Regulamin konkursu : Regulamin Wielkiego Testu z historii Sępólna Krajeńskiego

Więcej aktualności